2019 оны 04-р сарын 22

“ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АЛБАН ТАТВАР, ТӨЛБӨРИЙГ БАНКИНД ТУШААХАД АНХААРАХ АСУУДАЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хэрлэн сум                                                                                                                                                                                      2017.03.24

                                 Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдрийн А/129 тоот захирамжийн дагуу Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөрийг хураан барагдуулах ажлыг зохион явуулж байгаа талаар танилцуулж бүх арилжааны банкуудад төлж байгаа Тээврийн хэрэгслийн албан татвар, төлбөрийг “ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ ЭЗЭМШИГЧИЙН РЕГИСТРИЙН ДУГААР, ОВОГ НЭР, УЛСЫН ДУГААР БОЛОН УТАСНЫ ДУГААР”-ыг бүрэн бичүүлэн улс, аймгийн төсвийн татварын орлогод төвлөрүүлэх талаар сургалтыг зохион явууллаа.

                            Мөн Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилт, хуулийн дагуу төлбөрийн баримт олгох талаар болон сугалааны тохирол, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшуулалын талаархи сургалтыг хийв.

20170324_084604 20170324_081343

                                                       ДОРНОД АЙМГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins