2019 оны 09-р сарын 22

Энэ хуулийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/

https://www.legalinfo.mn/law/details/14407?lawid=14407

   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins