2019 оны 09-р сарын 22

Энэ хуулийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ /Шинэчилсэн найруулга/

https://www.legalinfo.mn/law/details/14403?lawid=14403

   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins