2019 оны 09-р сарын 22

2019 оны 03 дугаар сарын 22 өдөр Энэ хуулийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/14410?lawid=14410

   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins