2020 оны 01-р сарын 24
 

Татвар хураалтын тасаг

Татвар хураалтын тасгийн үйл ажиллагаа

  • Татварын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж ажиллахад нь татвар төлөгчдөд зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх, сургалт сурталчилгаа хийх
  • Ногдсон татварыг хураах, татварын өр барагдуулах, улс, орон нутгийн төсвийн орлогыг бүрдүүлэх
  • Татвар төлөгчийн хувийг хэрэг үүсгэн баяжилт хийх, нэмэлт өөрчлөлтийг бүртгэх
  • Татварын тайлангийн ирцийг хангах, тайлангаа ирүүлээгүй татвар төлөгчдөд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээлгэх

Тус тасагт Татварын улсын ахлах байцаагч 1, аж ахуйн нэгж хариуцсан 4 татварын улсын байцаагч, хүн ам, баг хариуцсан 4 татварын улсын байцаагч, эдийн засагч 2, сумдын 13 татварын улсын байцаагч ажиллаж байна.
Татварын хэлтэс нь 2011 оны эхний хагас жилийн байдлаар улсын төвлөрсөн төсөвт 624.1 сая төгрөг, орон нутгийн төсөвт 3368.2 сая төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлэн улсын төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 159.4 хувиар, орон нутгийн орлогын төлөвлөгөөг 132.4 хувиар тус тус давуулан биелүүллээ.
Татварын урьд оны татварын тайлан, хяналт шалгалтын актын рийг 614.5 төгрөгийн өрийг эхний хагас жилд урьд оны эхний татварын тайлангийн 597.1 сая төгрөгийн өрийн 81.9 хувийг буюу 489.2 сая төгрөгийг , хяналт шалгалтын актын төлбөрийн 15.4 сая төгрөгийн өрийн 40.3 хувийг буюу 6.2 сая төгрөгийг хураан барагдуулж ажиллав.

 

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал И-мэйл Утас
1 С.Сосорбурам ТУАБайцаагч Buram9103@yahoo.com 210-15
2 П.Адъяасүрэн ТУБайцаагч Otgooloi_b@yahoo.com 210-15
3 А.Наранцэцэг ТУБайцаагч Naran1228@yahoo.com 210-15
4 А.Цэцэгээ ТУБайцаагч
219-65
5 А.Сүхбаатар ТУБайцаагч
219-65
6 Л.Цэцэгбаяр ТУБайцаагч
219-65
7 Ө.Батболд ТУБайцаагч
219-65
8 А.Далайсайхан ТУБайцаагч Adalaisaikhan@yahoo.com 219-65
9 М.Гантөмөр ТУБайцаагч Mgantomor@yahoo.com 219-65
10 Д.Мэндсайхан ТУБайцаагч Motvei.1110@yahoo.com 219-65
11 С.Энхбаатар ТУБайцаагч
219-65
12 Түвшинтөгс Татвар хураагч
219-65

   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins