2020 оны 01-р сарын 18
 

Татвар төлөгчдөд їйлчлэх тасаг

Татвар Төлөгчдөд Үйлчлэх Тасгийн үйл ажиллагаа

  • Татвар төлөгчийг бүртгэх, холбогдох өөрчлөлт хийх, бүртгэлээс хасах үйлчилгээ
  • Татвар төлөгчийг татварын мэдээллээр ханган зөвлөгөө өгөх, татварын боловсрол олгох сургалт зохион байгуулах, сурталчилгаа хийх
  • Татвар төлөгчдөд лавлагаа, тодорхойлолт өгөх үйлчилгээ
  • Татварын тайлан хүлээн авах, ногдлыг хянах, баталгаажуулалт хийх
  • Татвар төлөгчийн е-мэйл хаягаар татварын талаарх асуултанд хариулах, зөвлөх үйлчилгээ

Аймгийн хэмжээнд 1016 аж ахуйн нэгж байгууллага 18717 татвар төлөгч иргэдтэй харьцаж шинээр байгуулагдсан хуулийн этгээдийн удирдлага, нягтлан бодогч нарт татварын хууль тогтоомж, заавар, аргачлалтын талаарх сургалтыг зохион байгуулан гарын авлагаар хангаж ажиллаж байна.
Цахим танхимаар татвар төлөгчдөд үйлчлүүлж татварын тайлан буюу э-тайлангаа интернет ашиглан шивж илгээн, тайлангийн маягт, аргачлал зааврыг файлаар авч, татварын тайланг хэрхэн гаргах, маягт үзүүлэлтийг хэрхэн бөглөх талаарх зөвлөгөө өгч үйлчилснээр цахим хэлбэрээрх тайлан хүлээн авалт 90-95 хувьтай байна.

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал И-мэйл Утас
1 Д.Долгормаа ТУАБайцаагч ddoogi1119@yahoo.com 70583288
2 Д.Оюунчимэг ТУБайцаагч chimgee4546@yahoo.com 70583288
3 С.Алтанзул ТУБайцаагч altanzul_8888@yahoo.com 70583288
4 С.Наранбаатар ТУБайцаагч snaavaa57@yahoo.com 70583288
5 Н.Гантөмөр ТУБайцаагч gantumur.n@yahoo.com 70583288

   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins