2020 оны 01-р сарын 18
 

Татварын хяналт шалгалтын тасаг

Татварын хяналт шалгалтын тасгийн үйл ажиллагаа

  • Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг татвар төлөгчийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх
    Татвар төлөгчдийн талаарх хөндлөнгийн мэдээллийг цуглуулан хяналт шалгалт хийж төвсийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх
  • Татварын шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, маргаантай акт шийдвэрийг холбогдох хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх

ТЕГ-ын хяналт шалгалт, арга зүйн хэлтсээс батлагдаж ирсэн 2010 оны төлөвлөгөөний дагуу эхний хагас жилд 120 татвар төлөгчийн 125 тайлан шалгахаас 135 аж ахуй нэгж байгууллага, иргэний 130 тайлан шалгаж, шалгалтанд хамрагдах татвар төлөгчийн төлөвлөгөөг 108.0 хувиар, шалгах тайлангийн төлөвлөгөөг 107.0 хувиар тус тус давуулан биелүүллээ.
130 аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэний санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд татварын хуулиудын хэрэгжилтийг шалгахад 538668,6 мянган төгрөгийн зөрчил илэрч уг зөрчилд 45982,9 мянган төгрөгийн нөхөн татвар, 19295,7 мянган төгрөгийн хүү, торгууль, алданги бүгд 65278,6 мянган төгрөгийг ногдуулан тайлант хугацаанд 22847,5 мянган төгрөг буюу 35 хувийг хураан барагдуулан төсөвт оруулсан байна.

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал И-мэйл
1 Д.Сүхбаатар ТУАБайцаагч
2 О.Баярмаа ТУБайцаагч Bayarmaa_dor@yahoo.com
3 Д.Ганчимэг ТУБайцаагч Ganaa_108@yahoo.com
4 А.Мөнгөнцэцэг ТУБайцаагч Arild_munkh@yahoo.com

   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins