2020 оны 01-р сарын 24
 

Дүрэм журам

Монгол Улсын татварын ажилтаны ёс зүйн дүрэм (эндээс үзнэ үү)

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм (эндээс үзнэ үү)

Үндэсний татварын албаны дүрэм (эндээс үзнэ үү)

Эд хөрөнгө битүүмжлэхэд баримтлах журам (эндээс үзнэ үү)

Татварын маргаан таслах зөвлөлийн ажиллах журам (эндээс үзнэ үү)

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийг бүртгэх, бүртгэлээс хасахад баримтлах журам (эндээс үзнэ үү)

Тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбарт хөрөнгө оруулалт хийсэн аж ахуйн нэгжид орлогын албан татварын хөнгөлөлт үзүүлэх журам (эндээс үзнэ үү)

Татварын илүү дутуу төлөлтүүдийг татварын төрөл хооронд суутган тооцох тухай журам (эндээс үзнэ үү)

Татварын өрөнд авсан эд хөрөнгийг дуудлага худалдаагаар худалдах журам (эндээс үзнэ үү)

Татвар төлөгчийг бүртгэх журам (эндээс үзнэ үү)

Татварын тайлан гаргах, татварын албанд тайлан хүлээн авах журам (эндээс үзнэ үү)

Тэргүүний татвар төлөгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага шалгаруулж, урамшуулах журам (эндээс үзнэ үү)

Татварын өрийг татвар төлөгчийн эд хөрөнгө, цалин хөлс, бусад орлогоос гаргуулах тухай журам (эндээс үзнэ үү)

Зөрчил бүхий татвар төлөгчийн талаар нийтэд мэдээлэх журам (эндээс үзнэ үү)


   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins