2018 оны 04-р сарын 25
 

“ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АЛБАН ТАТВАР, ТӨЛБӨРИЙГ БАНКИНД ТУШААХАД АНХААРАХ АСУУДАЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хэрлэн сум                                                                                                                                                                                      2017.03.24                                  Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 20-ний өдрийн А/129 тоот захирамжийн дагуу Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөрийг хураан барагдуулах ажлыг зохион...

ТАТВАРЫН ОРЛОГЫН ДАНСНЫ ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХИ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Хэрлэн сум                                                                                                                                        2017.03.24                                       2016 оны Сангийн сайд, Татварын ерөнхий газар, арилжааны Голомт банк, Хас банк, Худалдаа хөгжлийн банк, ХААН банк, Төрийн банктай хийсэн төсвийн орлогын “ТЭГ” үлдэгдэлтэй дансыг нээх, түүний төлбөр тооцоог зохицуулах гэрээний хэрэгжилт, түүний гүйцэтгэлийн талаархи...

2016 оны буцаан олголтоо аваагүй байгаа иргэдийн www.ebarimt.mn сайтын бүртгэлийг мэдээллийг 2017.03.29 ны өдрийг дуустал хугацаанд засварлаж, хуульд заасны дагуу 2017.03.31-ны өдөрт багтаан олгоно. Иргэн та доорх мэдээллийн дагуу бүртгэлээ шалгаж засварлах буюу татварын албанд ирж бүртгэлийн мэдээллээ баталгаажуулна уу.

Цахимаар тодорхойлолт авах.

e-Tax.mta.mn   тодорхойлолт  цэсээр орж холбогдох мэдээллээ бөглөөд хэвлэж авна. Энэхүү цахим хуудаснаас хэвлэж авсан тодорхойлолт нь QR кодтой байх бөгөөд Татварын албан ёсны тодорхойлолт мөн болно.

Мэдээллээ нягтлан шалгах, засварлах сүүлийн хугацаа 2 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ.

Монгол Улсын Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1 дэх заалтын дагуу цахим төлбөрийн баримтын нэгдсэн систем (www.ebarimt.mn)-д 620,409 албан татварч бүртгүүлснээс, хуульд заасан албан татвар буцаан олгох нөхцөл, шаардлага хангасан  482600 татвар төлөгч иргэний 2016 онд албан татвар суутган төлөгчтэй хийсэн худалдан авалтад төлсөн 34.5 тэр бум төгрөгийг буцаан олгох гүйлгээ хийгдэж байна. 2017 оны 1 дүгээр сарын 25-ны байдлаар...

НӨАТ-ын тухай хуулийн хэрэгжилт болон ААНОАТ-ын тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт .

Өнөөдөр Сангийн яам, Татварын ерөнхий газраас хэвлэлийн бага хурал зохион байгууллаа. Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газраас эдийн засгийн өсөлтийг татварын бодлогоор дэмжих, татварын энгийн ойлгомжтой, тэгш шударга байх зарчмыг хангах,олон улсын жишигт нийцүүлэх чиглэлээр тодорхой үе шаттай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсний нэг нь 2015 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдөр баталсан Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/...

Тайлан хүлээн авах хугацаа дуусахад 1 хоног үлдлээ.

Татварын ерөнхий хуулийн 45 дугаар зүйлд заасны дагуу Татвар төлөгч татварын тайланг хуулиар тогтоосон хугацаанд, батлагдсан загвар, зааврын дагуу үйлдэж, харьяалах татварын албанд тушаана. Хууль тогтоомжийн дагуу татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд хамрагдах татвар төлөгч нь татварын тайлан тушаах үүргээс чөлөөлөгдөхгүй бөгөөд уг тайлан нь түүнийг татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөд хамруулах үндсэн баримт болно.Татварын тайланд хуулийн...

Патент төлдөг байсан иргэд тайлан ирүүлнэ.

Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй ажил үйлчилгээ хувиараа эрхлэгч иргэний орлогын албан татварын тухай /ОТБТБАҮЭИОАТ-ын/ хууль 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчингүй болсонтой холбогдон тогтмол хувь хэмжээтэй татвар буюу патент төлдөг байсан иргэд 2016 онд иргэний орлогын татвар төлсөн бөгөөд тайлангаа ХХОАТ-ын хуулийн дагуу ТБ-06 маягтаар 2 дугаар сарын 15-ны дотор тайлагнана. Дээрх татвар төлөгч иргэд нь өөрийн  иргэний үнэмлэхний...

ААНОАТ, НӨАТ-ын тайлангаа 2 дугаар сарын 10-ны дотор тайлагнаж, татварын тооцоогоо хийнэ.

Татвар төлөгч нь Татварын ерөнхий хуулийн 43 дугаар зүйлд зааснаар …Татвар төлөгч холбогдох баримт, бүртгэлд үндэслэн хуулийн дагуу төлбөл зохих татварын ногдлоо өөрөө тодорхойлон татварын тайланд тусгаж, бэлэн болон бэлэн бус хэлбэрээр татвар төлнө. Татварын тайлан тушаах, төлөх хугацааг тухайн төрлийн татварын хуулиар тогтоох ба татвар төлөх, тайлагнах эцсийн хугацаа адил байна. Татвар төлөх, тайлагнах хугацаа долоо хоног бүрийн...

Сугалааны тохирлын мэдээ.

2017 оны 1-р сарын 22-ны өдөр НӨАТ-ын урамшууллын сугалааны 19 дахь удаагийн тохирол журмын дагуу амжилттай явагдлаа Энэ удаагийн тохиролд  2016 оны 12 дугаар сарын 1-нээс 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн хооронд худалдан авалт хийж, 2017 оны 1 дүгээр сарын 21-ний 23 цаг 59 минутаас өмнө бүртгүүлсэн баримт хамрагдсанаас 4 сая төгрөгийн 6 500 мянган төгрөгийн 63 100 мянган төгрөгийн 667 20 мянган төгрөгийн  6523 баримт тохиролд таарч, нийт Монгол улсын хэмжээнд 7259 иргэн...


   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins