2018 оны 03-р сарын 17
 

Та татварын тайлангаа цахим хэлбэрээр хэрхэн тайлагнах вэ?

 Та цахим тайланг өгөхдөө харъяалагдах татварын албанаас системд нэвтрэх код авна.  Та “Цахим тайлангийн систем” /e-tax.mta.mn/-д хандаж, дараахь горимын дагуу ажиллана. • Системд нэвтрэх – “Цахим тайлангийн систем”-д нууц үг, хэрэглэгчийн нэрээ оруулан нэвтэрнэ. • Татварын тайлангийн төрлийг сонгох – “Татварын тайлан” цэснээс тайлагнах татварын төрлийг сонгоно. • Татварын тайланг шивж оруулах ба хадгалах- Сонгосон татварын...

Татвар төлөгч та тайлангаа хэзээ хэрхэн ирүүлэх вэ?

 Та тайлангаа өөрийн биеэр болон  цахим хэлбэрээр,  мөн  шуудангаар ирүүлж болно.  Та татварын тайланг хуулиар тогтоосон  хугацаанд гаргаж татварын албанд ирүүлнэ.  Жишээлбэл: Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын улирлын тайланг улирлын дараа сарын 20-ны дотор, тухайн жилийн эцсийн тайланг дараа жилийн 2 дугаар сарын 10-ны дотор, НӨАТ-ын тайланг дараа сарын 10-ны дотор, онцгой албан татварын тайланг дараа сарын 5-ны дотор  татварын...

Mta Mobile Application

Татвар төлөгчдөд зориулсан ухаалаг гар утасны програм (application) Програм татаж авах: Iphone(IOS)-ны хэрэглэчид: itunes.apple.com/us/app/mta/id721102923 Android төрлийн утастай хэрэглэгчид: play.google.com/store/apps/details?id=mn.mta ТЕГ-аас мэдээллийн технологийн сүүлийн үеийн дэвшлийг ашиглан  шинэлэг үйлчилгээг татвар төлөгч нарт зориулан нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаагийн нэг бол ухаалаг гар утасны “MTA’ програмыг (application) хөгжүүлэннийтийн  хүртээл болгож байна. Тухайн програм...

ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД

Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 23.2 дахь хэсэгт заасны дагуу санхүүгийн тайланг зургаа ба түүнээс дээш улирал дараалан гаргаагүй, харилцагч санхүүгийн байгууллагад тушаагаагүй нэр бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хүчингүй болгож, улсын бүртгэлээс хасахаар нийтэд мэдээллэж байна. Эдгээр байгууллагатай холбоотой санал хүсэлт, гомдлыг нийтэд зарласнаас хойш 6 сарын хугацаанд хүлээн авах ба энэ...

Татварын хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх үе дэх татварын алба, татвар төлөгчийн харилцааны тухай зөвлөмж

     2014 оны 08-р сарын 29                                                                                                                    ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ        Энэхүү зөвлөмжийн зорилго нь татвар төлөгчдөд татварын хяналт шалгалтын зорилго, ач холбогдлыг ойлгуулах, татварын хяналт шалгалтын явцад татвар төлөгч болон татварын албаны хуулиар хүлээсэн үүрэг, тогтоосон эрх, баримтлах ёс зүйг тодорхой болгон практикт хэрэгжүүлэхэд...

ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД

2014-08-22                                                                                                                                                                     Хэрлэн сум 2014 онд шинээр байгуулагдсан аж ахуйн нэгжүүдэд цахим татварын мэдээллийн системийн сургалтыг 8 дугаар сарын 27, 28, 29 нд татварын хэлтсийн сургалтын танхимд зохион байгуулна. Хугацаа: 2014-08-27-нд         14.00 -16.00 2014-08-28-нд        14.00 -16.00 2014-08-29-нд        14.00...

Татвар төлөгчид цахим татвар төлөлтийн үйлчилгээ авч эхэллээ

2014 оны 08-р сарын 08 Монгол Улсын Татварын ерөнхий газар (ТЕГ) нь АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг (ОУХА)-ийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Бизнесийг дэмжих санаачилга төслийн дэмжлэгтэйгээр хөгжүүлсэн татварын цахим төлбөрийн шинэ системийг нээлтийг хийлээ. ТЕГ-аас 2014 оны 1-р сард шинээр нэвтрүүлсэн цахим татварын тайлангийн системийг одоогийн байдлаар татвар төлөгчдийн 70-аас илүү хувь нь ашиглаж байна.  Голомт, Хаан банк, Төрийн банк...

Татварын цахим төлбөрийн системийн нээлт болно

                         Монгол Улсын Татварын ерөнхий газар (ТЕГ) АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг (ОУХА)-ийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Бизнесийг дэмжих санаачилга төслийн дэмжлэгтэйгээр 2014 оны 8 дугаар сарын 8-ны Баасан гаригт татвар төлөлтийн шинэ системийг нээх арга хэмжээ зохион байгуулна. Энэхүү нээлтийн үйл ажиллагаанд ТЕГ болон оролцогч арилжааны банкууд тус шинэ системийг хэрхэн ашиглах тухай танилцуулга хийнэ ТЕГ-аас...

ШИНЭЭР БАЙГУУЛАГДСАН ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН ТОО ӨССӨӨР БАЙНА.

2014.07.29                                                                                                                                                    Хэрлэн сум 2014 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар 112 хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, 16 төрийн бус байгууллага, 10 хоршоо, 8 орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, 4 салбар, 1 төсөвт байгууллага, 6 олон нийтийн байгууллага нийт 157 аж ахуйн нэгж байгууллага үүсгэн байгуулагдаж татвар...

ТА ЦАХИМ (ЭЛЕКТРОН) ХЭЛБЭРЭЭР ХЭРХЭН ТАЙЛАГНАХ ВЭ?

2014 оны 07-р сарын 16  Та цахим тайланг өгөхдөө харъяалагдах татварын албанаас системд нэвтрэх код авна.  Та “Цахим тайлангийн систем” /e-tax.mta.mn/-д хандаж, дараахь горимын дагуу ажиллана. • Системд нэвтрэх – “Цахим тайлангийн систем”-д нууц үг, хэрэглэгчийн нэрээ оруулан нэвтэрнэ. • Татварын тайлангийн төрлийг сонгох – “Татварын тайлан” цэснээс тайлагнах татварын төрлийг сонгоно. • Татварын тайланг шивж оруулах ба хадгалах-...


   
Plugin from the creators of Brindes :: More at Plulz Wordpress Plugins